Pénzügyi Békéltető Testület

“A Testület tevékenységének célja a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők jogos érdekeinek védelme és a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. A jogos érdek fontos szempont a Pénzügyi Békéltető Testület számára, ugyanis ennek megítélése képezi alapját döntéseinek, de magának a békéltetésnek is. Foglalkozik méltányossági ügyekkel is, mert a pénzügyi fogyasztók is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy önhibájukon kívül eső okból nem képesek teljesíteni vállalt kötelezettségeiket. Ezekben az ügyekben a lehetőségekhez képest abban tud segíteni a Testület, hogy a pénzügyi szolgáltatók az előtte folyó eljárásban megfontolhassák, tudnak-e, akarnak-e méltányossági szempontú döntést hozni és ezáltal esetleges további veszteségeiket is csökkenteni.”

Pénzügyi Navigátor füzetek

Minden további információ itt olvasható.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) előtti eljárás ingyenes!

PBT előtti képviseletet vállaló ügyvédeket itt talál.