Mennyibe kerül a pereskedés?

Peres eljárásban várható költségek (perköltség),  valamint engedmények összefoglalása. A illetékek tekintetében az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről valamint az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról jogszabályhelyek rendelkezéseiből vettük ki a lényeges elemeket.

Perköltség – mindaz a költség, amely a feleknél a pervitellel kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel, mint pl. előzetes tudakozódás, levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége, útiköltség, kiesett jövedelem, stb., de költség lehet a a felet képviselő ügyvéd, jogtanácsos, illetve szabadalmi ügyvivő készkiadásait és munkadíja is. (Pp.75. § (1)(2)) A bizonyítási eljárással kapcsolatos költségeket (a tanú-, szakértői és tolmácsdíjat, a helyszíni tárgyalás és szemle költségét stb.) a bizonyító fél köteles fizetni (megelőlegezni), de bizonyos esetekben a bíróság az ellenfelet is kötelezheti a felmerülő költségek megelőlegezéséhez való hozzájáruláshoz. Kirendelt ügygondnok* kiadásait az ügygondnok kirendelését kérő fél köteles viselni. (Pp.76. § (1)(2))

  • *Ügygondnok: Ha a cselekvőképtelen félnek vagy a jogi személynek törvényes képviselője, illetőleg az ismeretlen helyen tartózkodó félnek meghatalmazottja nincs, a bíróság a fél részére ügygondnokot rendel. (Pp. 74. §)

Ügyvédi munkadíj – az Ön és az Ön ügyvédje közti megállapodott összeg a teljes pervitelre. Ez a két fél közötti megállapodás tárgya, mely nem tartozik másra.

Ügyvédi költség – az Ön perében felmerülő kiadások, melyek az ügyvédi munkadíjon felül felmerülhetnek. Ilyen például a saját ügyvédnek térítendő útiköltség, de a pervesztesség esetén a másik fél ügyvédjének a költségei is idetartozik.

Illeték – a polgári peres eljárás illetékét a keresettel érvényesített követelés értéke alapján számítják ki és ezt nevezik pertárgyértéknek. Az illeték mértéke a pertárgyérték 6%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint. (Itv.42. § a))

Mentességek, kedvezmények – A törvény gondoskodik azokról is, akik nem tudják a sokszor igen tetemes illetékeket/költségeket megfizetni. Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A kérelmek és kapcsolódó nyomtatványok letölthetőek a bíróság weboldaláról.
Kedvezményként lehet kérni költségmentességet vagy illetékfeljegyzést (ez utóbbit a per elvesztése esetén ki kell fizetni!) és az eljárás során felmerülő költségek (pl. ügyvédi díj és költség, illetékek, tanú-, szakértői és tolmácsdíj, a helyszíni tárgyalás és szemle költsége, stb.) megelőlegezését vagy megfizetésének elengedését.